Lijst politieke context

Departement Buitenlandse Zaken, buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking:

Minister Buitenlandse Zaken= Karel De Gucht
Staatssecretaris= Olivier Chastel

Het netwerk van Buitenlandse Zaken omvat een:
130-tal Ambassades
Consulaten
Vertegenwoordigingen in het buitenland en in België, die vanuit het Hoofdbestuur in Brussel worden aangestuurd.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License