Lijst Juridische Context

Op deze pagina vindt u decreten i. v. m. onze problematiek.
We vonden geen wetteksten en dergelijke i. v. m. India.
Daarom noteren we hier enkele juridsche artikels van Belgiƫ.

Decreten armoedebestrijding

Art. 2. http://www.wvc.vlaanderen.be/juriwel/armoede/regelgeving/decr210303.htm

Art. 6. http://www.wvc.vlaanderen.be/juriwel/armoede/regelgeving/decr210303.htm

Decreten gelijke kansen

*Evenwichtige participatie adviesorganen/beheers- en bestuursorganen Vlaamse overheid

Decreet van 13 juli 2007
art. 2 : http://wvg.vlaanderen.be/juriwel/gelijkekansen/regelgeving/decr130707.htm

*Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit

Decreet van 8 mei 2002
art 2: http://wvg.vlaanderen.be/juriwel/gelijkekansen/regelgeving/decr080502.htm

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007
art 2: http://wvg.vlaanderen.be/juriwel/gelijkekansen/regelgeving/bvr190707.htm

*Gelijke Kansen en diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie

Besluit van de Vlaamse Regering van 24 december 2004
art 2: http://wvg.vlaanderen.be/juriwel/gelijkekansen/regelgeving/bvr241204-1.htm

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License