Exlsabbe

Examentest

"De toepassing 'bronnen beheren' in Microsoft Office Word 2007 doet sommigen de wenkbrauwen fronsen, anderen, waaronder de heer Wydooghe raakten lichtelijk eufoor (1). Wat zijn de gevolgen van het nieuwe systeem en hoe gebruik je deze toepassing? (2) Deze twee vragen zijn aan de orde."

Wydooghe B. citeren en refereren, een nieuwe? nieuwe stijl! voor de volledige tekst klik hier

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License