Bibliografie

Artikel van Lotte:
Dolphijn R., ‘De komst van het kapitaal, een kleine geschiedenis van veranderend India.’ In: Vlaams Marxistisch tijdschrift, jg. 40, nr. 2, 2006, p. 36- 39

Artikel van Mieke:
Faucomprete E., ‘Machtswissel in India.’ In: Streven, jg. 75, 1998.

Artikel van Hanne:
Vandaele John, ‘de moeizame weg naar een sociale democratie.’ In: Mondiaal Magazine, nr.56, juli- augustus 2008, p.34-37

Artikel van Eline:
Drèze Jean-Pierre en Sen Amartya, ‘India: economische ontwikkeling en sociale kansen.’ In: Streven, Oxford University Press, s.l., jg. 65, nr.1, 1998, p. 34-40

Artikel van Eva:
De Walsche A., ‘Een mens leeft niet van ICT alleen.’ In: Mondiaal Magazine, nr. 56, juli- augustus 2008, p. 28-33

Artikel van Sarah:
Lecluysse A., ‘Kastenlozen in offensief, de strijd tussen Dalit en Goliath.’ In: Mondiaal Magazine, 2007.

Artikel van Laurens:
Callewaert W., ‘De moslims in India.’ In Kultuurleven, nr 64, 1997

Artikel van Sharon:
Faucompret Erik, ‘Een nieuwe machtswissel in India.’ In: Streven, nr. 8, september 1998

Artikel van Kelly:
Verhezen Peter, ‘Het Aziatisch mirakel.’ In: Streven, nr. 8, 1997

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License