9 December 2008

Verslag vergadering 09-12-08

Project: organiseren van een Indische kookavond
Datum: 09-12-08
Plaats: lokaal 108
Voorzitter: Elice Vanden Broucke
Verslaggever: Mieke Meersseman
Projectbegeleider: Chris Carlier
Aanwezig: Lotte, Eline, Sarah, Elice, Sharon, Eva, Hanne, Laurens, Mieke en Kelly (later aangekomen)
Afwezig: /
Verontschuldigd: /

1 Agendapunten
- Recepten bespreken
- Bellen naar scholen en verenigingen
- Naar de Colruyt gaan om te vragen of ze willen sponsoren
- Naar Delhaize gaan om te vragen of ze willen sponsoren
- Groepsevaluatie bespreken

2 Vergadering
2.1 Goedkeuring vorig verslag
Het verslag van vorige vergadering werd goedgekeurd mits enkele kleine opmerkingen .

2.2 Recepten bespreken
Vorige week donderdag kreeg Mieke de recepten die we gebruikten op de Indische kookavond van Mieke Casteleyn. We hebben in groep de recepten besproken en nu weten we precies welke ingrediënten we nodig hebben. We kunnen vanaf nu gaan naar eventuele sponsors om ons project voor te stellen.

2.3 Bellen naar scholen
Laurens en Kelly hebben gebeld naar de scholen die we gecontacteerd hebben per brief om te horen of er geïnteresseerde leerkrachten zijn, die onze Indische kookavond willen bijwonen. Van geen één school kregen we een concreet antwoord dat er leerkrachten aanwezig zullen zijn. Sommige scholen zijn helemaal niet geïnteresseerd en er zijn ook twee scholen die onze brieven niet gehad hebben.
Een mogelijke oplossing kan zijn dat we in januari opnieuw brieven versturen naar andere scholen of dat we zelf ons project persoonlijk zullen gaan voorstellen.

2.4 Bellen naar verenigingen
Elice en Sharon hebben gebeld naar verenigingen om te horen of er daar al mensen zeker zijn dat ze zullen komen op de kookavond voor verenigingen.
Ook hier hebben we geen positief antwoord gekregen. Dit komt deels omdat de KWB en de KAV een gemeenschappelijke activiteit organiseren op die datum. Andere verenigingen kregen we niet aan de lijn.

2.5 Bezoek aan de Colruyt
Lotte, Eline en Sarah gingen samen naar de Colruyt om te vragen welke producten ze willen sponsoren. Ze kregen een e-mail adres van de Colruyt en we mogen ons project kort voorstellen en doorsturen naar hen.
Eline en Mieke hebben een brief opgesteld waarin we zowel onszelf als ons project voorstellen en we hebben in de brief gezegd wat onze verwachtingen zijn voor de Colruyt. Hopelijk krijgen we snel een positief antwoord.

2.6 Bezoek aan Delhaize
Eva, Hanne en Mieke gingen naar Delhaize om te vragen welke producten ze willen sponsoren. Er zijn twee winkels van Delhaize in Kortrijk. De ene winkel was totaal niet geïnteresseerd om ons te sponsoren. Bij de andere winkel van Delhaize konden we direct de directeur spreken. Toen we ons project uitlegden leek hij ook niet zo geïnteresseerd en hij zei al vlug dat het niet mogelijk zou zijn om ons te sponsoren. Toen we wat meer aandrongen en hem vertelden dat het vooral om de sponsoring van kruiden zou gaan toonde hij al meer interesse. We maakten een afspraak op donderdag 11 december om 9 uur. Dan gaan Sarah en Eline naar Delhaize om ons project voor te stellen.
Eline en Mieke hebben ook een brief opgesteld voor Delhaize waar we ons project in voorstellen en waarin we zeggen welke kruiden we verwachten van Delhaize.

2.7 Groepsevaluatie bespreken
We hebben samen de groepsevaluatie besproken. Tegen volgende week zal iedereen de Roos van Leary doorgenomen hebben.

3 Volgende vergadering
- Groepsevaluatie verder bespreken
- Project gaan voorstellen naar Delhaize
- Gerechtenbundel opstellen

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License