6 November 2008

Verslag vergadering project 6-11-08

• Project: Organiseren van Indische kookavonden
• Datum: 14/10/08
• Plaats: lokaal 108
• Voorzitter: Kelly Vannieuwenhuyse
• Verslaggever: Eline Van de Kerkhove
• Projectbegeleider: Chris Carlier
• Aanwezig: Sarah, Kelly, Mieke, Laurens, Sharon, Elice, Eva, Hanne, Eline, Lotte
• Afwezig: /
• Verontschuldigd: /

1 Agendapunten
- Goedkeuring vorig verslag
- Nieuwe informatie over India bespreken
- Adressenlijsten verenigingen en scholen overlopen

2 Vergadering
2.1 Goedkeuring vorig verslag
Het verslag werd goedgekeurd. Er zijn enkele aandachtspuntjes, die voor iedereen interessant zijn. Let op schoonheidsfoutjes. Titels moet je altijd duidelijk formuleren, zodat je onmiddellijk weet waarover het gaat. Titels hebben altijd hoofdletters en nooit leestekens. Maak gebruik van de decimale indeling.

2.2 Informatie doornemen
Iedereen heeft thuis de informatie die we van Mieke Casteleyn gekregen hebben, grondig doorgenomen. We hebben die samen besproken. We zijn tot de conclusie gekomen dat er voor ons nog enkele onduidelijkheden zijn waar we misschien nog wat meer moeten over opzoeken; verenigingen Parts en NDWM, Shining and Crying India.

2.3 Informatie eet- en landbouwcultuur bespreken
We hebben de opgezochte informatie van de eet- en landbouwcultuur ter hand genomen en die samen besproken. Het voornaamste wat we eruit gehaald hebben, is: in India bepalen de verschillende godsdiensten (Islam, Hindoeïsme, …) wat er in de keuken gebeurd. In India eten ze niet met mes en vork. Ze gebruiken altijd de rechterhand, hun linkerhand is onrein.
Dit zijn allemaal weetjes die we zeker in onze kookavond moeten verwerken.

2.4 Wie kookt er op de kookavonden
Op de proef kookavond laat Rie Vermeren ons het één en ander zien. Wij moeten dit nadoen voor ons publiek. Het is de bedoeling om samen met de genodigden te koken. Het is niet de bedoeling om eerst een uiteenzetting te geven. Onze uitleg moet geïntegreerd zijn in het koken, we moeten ons dus afvragen “Hoe gaan we de boodschap overbrengen?”. Het idee om een Indische persoon te contacteren is geen slecht idee. De persoon kan ons bijstaan op de avonden, meehelpen koken en misschien enkele anekdotes vertellen. Maar hij/zij mag het zeker niet overnemen van ons.

2.5 Planning opmaken
We moeten een planning opmaken met hoeveel tijd we nog hebben voor de examenperiode. Wat we allemaal in die tijd zullen doen, zodat we geen tijd verliezen. En op het einde van het trimester kunnen we misschien nog eens samen zitten met de organisatie, om eens te overlopen hoe ver we al staan.

2.6 Adressen verschillende verenigingen
We hebben alle verenigingen samen overlopen. En nagedacht welke we best contacteren.
- KAV= Katholieke Arbeiders Vrouwenbeweging
- KWB= Katholieke Werknemersbeweging
- Bond van Grote en Jonge Gezinnen
- KVLV= Katholiek Vormingswerk van Landelijke Vrouwen
- Ocra (meer oudere mensen)
- ACW= Algemene Christelijke Werknemersorganisaties

  • We kunnen best contact opnemen met Liesbeth Verboven. Zij is een ex- KATHO studente, die deel uitmaakt van het ACW. We kunnen haar contacteren en vragen met wie we het best contact opnemen van de verenigingen, hoe we dit doen, wanneer, …
  • We denken dat het beter is om meerdere verenigingen te contacteren dan enkel met één beweging contact op te nemen.
  • Persoonlijke contacten is het best. Dus liever geen mail of brief. We nemen telefonische contact op en vragen om een afspraak te maken. Dit geeft meer garantie dat ze effectief komen.

2.7 Adressen verschillende scholen
Mevr. Carlier heeft voor ons de adressenlijst van scholen in Kortrijk afgeprint. Die heeft ze gehaald van de website http://www.kortrijk.be. We richten ons op het lager onderwijs. We hebben een onderscheid gemaakt tussen gewoon lager onderwijs en buitengewoon lager onderwijs. Na een selectie hebben we acht scholen overgehouden en voor het buitengewoon lager onderwijs waren dit drie scholen. We dachten aan het buitengewoon lager onderwijs omdat zij in hun lessen al bezig zijn met koken. We hebben het gemeenschaps-onderwijs weggelaten. We hebben gekozen voor scholen in Kortrijk zelf en niet voor scholen in Groot –Kortrijk. Nu moeten we opnieuw nadenken hoe we de scholen gaan contacteren, met wie we het best contact opnemen en wanneer. We moeten met een sterk gemotiveerde uitleg naar de scholen stappen, want we moeten naar huis gaan met een enthousiaste toezegging van de scholen.
We kunnen misschien contact opnemen met iemand van het CLB, want die kunnen ons goede raad geven van welke scholen enthousiast zullen zijn voor dergelijke projecten en welke minder.

2.8 Doelgroep jongeren
Voor de eerste kookavond is de doelgroep jongeren. We hadden gedacht aan medestudenten, misschien zelf een andere projectgroep. Die gaan ons zeker respons geven; vertellen wat goed is en wat minder goed is.

3 Volgende vergadering
Datum: donderdag 13/11/2008
Plaats: lokaal 108
Agendapunten volgende vergadering:
- Liesbeth Verboven contacteren
- Planning opmaken
- Brief opstellen met informatie over het project en ons doel, om die dan af te geven aan de verschillende verenigingen en scholen

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License