4 November 2008

Verslag vergadering project 04-11-08

• Project: organiseren van Indische kookavonden
• Datum: 04-11-08
• Plaats: lokaal 108
• Voorzitter: Eline Van De Kerkhove
• Verslaggever: Elice Vanden Broucke
• Projectbegeleide: Chris Carlier
• Aanwezig: Lotte, Sharon, Eva, Hanne, Laurens, Kelly, Elien, Sarah, Mieke en Elice
• Afwezig: /
• Verontschuldigd: /

2 Agendapunten
1 Goedkeuring verslag
Het verslag was duidelijk gestructureerd en werd op tijd naar alle leden verstuurd.

2 Projectfiche kookavond doorlopen:

3 Verloop kookavonden bespreken:
a. Onthaal: 19.00u
b. Kooksessie: 19.15u
c. Maaltijd: 20.30u

4 Voorstel uigenodigden
a. 1e kookavond: leerlingen van onze klas, vrienden van projectleden
b. 2e kookavond: KAV, KVLV, bond voor grote en jonge gezinnen
c. 3e kookavond: leerkrachten die les geven in de derde graad van het basisonderwijs te Kortrijk

5 Afspreken wanneer we naar de sponsors gaan
• we zullen na de les van Rie gaan, want dan weten we precies wat we nodig hebben.

6 Wat kunnen we terugdoen voor onze sponsors
• Hun logo op onze Wiki zetten.
• Hun logo op de PowerPoint vermelden
• Hun logo op de uitnodigingen zetten

7 Bespreken documentatiemap:
• De documentatiemap word ombeurt doorgegeven ,
dit wordt elke vergadering gedaan. De persoon die de documentatiemap in zijn bezit heeft wordt verondersteld het verslag van die vergadering
in de map te steken.

8 Vragen die we ons stelden t.a.v. mevr. Carlier:
• Wie kookt er op de kookavond?
• Mag er een Indische persoon komen koken en vertellen?

3 Opzoeken
Opzoeken van adressen secundaire scholen uit Kortrijk: Sarah
Opzoeken van adressen basisscholen uit Kortrijk: Hanne
Opzoeken van adressen van de verschillende bonden: Eva
Opzoeken: eet– en landbouwcultuur in India: Laurens
Opzoeken: Mahat Magandi: Kelly
Documentatiemap en tussenbladen meebrengen: Elice

4 Volgende vergadering 6-11-08
1. Afspreken wanneer we naar mogelijke sponsors gaan.
2. Tijdschriften van Broederlijk Delen bekijken.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License