4 December 2008

Verslag vergadering project 04-12-08

Project: organiseren van een Indische kookavond
Datum: 04-12-08
Plaats: lokaal 108
Voorzitter: Mieke Meersseman
Verslaggever: Sarah Vanhove
Projectbegeleider: Chris Carlier
Aanwezig: Lotte, Eline, Elice, Eva, Hanne, Laurens, Kelly, Mieke, Sarah en Elice (later toegekomen)
Afwezig: /
Verontschuldigd: /

1 Agendapunten
- Brief afwerken Noord-Zuidraad
- De PowerPoint voor Broederlijk Delen afwerken
- Mail opmaken en versturen naar het stadsbestuur
- Mail opmaken en versturen voor Mieke Casteleyn

2 Vergadering
2.1 Goedkeuring vorig verslag
Het verslag was goed, wel moet Immarent met een hoofdletter.

2.2 Brief afwerken voor de Noord-Zuidraad
Sharon, Eva, Mieke en Hanne werkten de brief verder af voor de Noord-Zuidraad. De brief is bijna klaar, het enige wat nog ontbreekt is de begroting. Die begroting is nog niet klaar omdat we nog geen recepten hebben en nog niet weten welke sponsors wat gaan sponsoren.

2.3 PowerPoint afwerken voor Broederlijk Delen
Eline, Kelly, Lotte en Sarah werkten de PowerPoint verder af voor Broederlijk Delen. De presentatie is bijna klaar, het enige wat nog ontbreekt zijn de dingen die we nog niet met zekerheid weten zoals de begroting, de sponsors, welke gerechten we klaarmaken en welke genodigden zullen komen.

2.4 Mail opstellen voor het stadsbestuur
Elice en Laurens namen de taak op zich om een mail op te maken en te versturen naar het stadsbestuur van Kortrijk. We hadden namelijk van de CM te horen gekregen dat het stadsbestuur een dienst heeft die klein keukengerief verhuurd.

2.5 Mail opstellen voor Mieke Casteleyn
Mieke heeft nog een mail gestuurd naar Mieke Casteleyn om nog eens te vragen om de recepten. Vorige vergadering hadden we een mail gestuurd naar Rie Vermeren met de vraag om de recepten door te sturen. Waarop Rie antwoordde dat ze de recepten gaan brengen was naar Mieke Casteleyn, die ze dan online zou plaatsen op de website van Broederlijk Delen. Omdat dit nog niet gebeurd was en we de recepten nodig hebben, hebben we nog eens een herinneringsmail gestuurd.

3 Volgende vergadering
- Naar de Colruyt en Delhaize gaan met de vraag of ze ons project willen sponsoren
- Bellen naar de scholen en verenigingen om een afspraak vast te leggen

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License