27 November 2008

Verslag vergadering project 27-11-08

Project: Organiseren van Indische kookavonden
Datum: 27-11-08
Plaats: lokaal 108
Voorzitter: Lotte Vermeersch
Verslaggever: Laurens Sabbe
Projectbegeleider: Chris Carlier
Aanwezig: Lotte, Hanne, Laurens, Sarah, Eva, Eline, Mieke, Sharon, Kelly en Elice
Afwezig :/
Verontschuldigd: /

1 Agendapunten
- Goedkeuring vorig verslag
- Brieven voor scholen en verenigingen nog een laatste maal herwerken
- Brieven voor scholen en verenigingen vouwen
- Adressen scholen en verenigingen noteren op de enveloppen
- Postzegels halen
- Telefoneren naar de Noord-Zuidraad van Kortrijk
- Voorlopige begroting opmaken

2 Vergadering
2.1 Goedkeuring vorig verslag
Er was niets aan te merken op het vorige verslag dus werd het verslag goedgekeurd.

2.2 Brieven voor scholen en verenigingen nog een laatste maal herwerken
Sarah, Eline en Lotte zijn naar de bibliotheek getrokken om nog de laatste fouten uit de brieven te halen en deze brieven dan ook af te printen in de bibliotheek. Deze fouten werden ons meegedeeld door Mieke Casteleyn van Broederlijk Delen nadat wij haar deze brieven hadden doorgemaild ter controle.

2.3 Brieven voor scholen en verenigingen vouwen
Eline en Lotte hebben de brieven dan in harmonicavorm gevouwen om ze dan in de enveloppen te kunnen steken.

2.4 Adressen scholen en verenigingen noteren op de enveloppen
Sarah heeft de adressen van de gekozen scholen en verenigingen genoteerd op de enveloppen.

2.5 Postzegels halen
Hanne en Mieke zijn postzegels gaan halen zodat de brieven klaar waren om te worden verstuurd. Dit is een taak die Sarah op zich zal nemen zij zal de brieven op de bus doen.

2.6 Telefoneren naar de Noord-Zuidraad van Kortrijk
Eva en Hanne hebben getelefoneerd naar de Noord-Zuidraad van Kortrijk om een afspraak te maken met hem zodat we ons project eens konden voorstellen aan hen. Dit doen we om zo eventueel subsidies te kunnen krijgen van hen om uit de kosten te geraken.

2.7 Voorlopige begroting opmaken
Eva heeft een voorlopige begroting opgemaakt die al in grote lijnen bevat wat we nodig zouden hebben. Tijdens de volgende vergadering zullen we deze begroting nog verder uitwerken en nuanceren.

3 Taken
Sarah brengt een voorbeeld mee van een begroting

4 Volgende vergadering
- Eventueel naar de wereldwinkel van Kortrijk gaan
- De begroting verder uitwerken en nuanceren waar nodig

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License