25 November 2008

Verslag vergadering project 25-11-08

Project: Organiseren van Indische kookavonden
Datum: 25-11-08
Plaats: lokaal 108
Voorzitter: Laurens Sabbe
Verslaggever: Hanne Van Tieghem
Projectbegeleider: Chris Carlier
Aanwezig: Lotte, Hanne, Laurens, Sarah, Eva, Eline, Mieke, Sharon en Elice
Afwezig: /
Verontschuldigd: Kelly Vannieuwenhuyse

1 Agendapunten
- Goedkeuring vorig verslag
- Brief opnieuw maken
- Voorbereiden van de groepsevaluatie
- Opzoeken van de Indische menu’s

2 Vergadering
2.1 Goedkeuring vorig verslag
Er was niets aan te merken op het vorig verslag dus werd het verslag goedgekeurd.

2.2 Brieven voor scholen en organisaties herwerken
Eline, Lotte en Hanne herwerkten de brieven opnieuw. De brieven werden opnieuw geschreven met de bedoeling ons doel duidelijker te schetsen en ons enthousiasme voor het project meer te uitten. Op die manier hopen we veel interesse op te wekken bij onze klasgenoten, de verenigingen en de scholen.

2.3 Voorbereiden van de groepsevaluatie
De groepsevaluatie vindt eind december plaats. Omdat het de komende weken druk zal worden besloten we om tijdig met de evaluatie te starten.
Vandaag gingen we op zoek naar een positief en negatief punt van elk groepslid. Daarna bekeken we samen de informatie rond de Roos van Leary. We gingen na of er typische groepsrollen te herkennen waren in onze projectgroep. De komende weken zullen we de evaluatie verder voorbereiden.

2.4 Opzoeken van de Indische menu’s
Vorige week tijdens de proefkookavond maakten we kennis met enkele Indische menu’s. We besloten om dezelfde menu’s te bereiden tijdens de Indische kookavonden. Doordat we met een grote groep zijn, zijn we ervan overtuigd dat het haalbaar is om alle aangeleerde recepten klaar te maken. Dat zorgt er ook voor dat de uitgenodigden de kans krijgen om van heel wat gerechten te proeven.
Rie Vermeren deelde ons mee dat deze recepten te vinden waren op de site van Broederlijk Delen. Mieke en Sarah zochten deze menu’s op. Helaas waren deze recepten niet terug te vinden op de site. Daarom besloten we een e- mail te sturen naar Rie Vermeren met de vraag of ze deze recepten naar ons wil doormailen.

3 Taken
Iedereen print de brieven één maal uit en neemt twee postzegels mee.
Sharon zorgt voor enveloppen.

4 Volgende vergadering
-brieven posten
-opzoek gaan naar sponsors

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License