20 November 2008

Verslag vergadering project 20-11-08

Project: Organiseren van Indische kookavonden
Datum: 20-11-08
Plaats: lokaal 108
Voorzitter: Hanne Van Tieghem
Verslaggever: Sharon Vandroemme
Projectbegeleider: Chris Carlier
Aanwezig: Lotte, Hanne, Laurens, Sarah, Eva, Kelly, Eline, Mieke en Sharon
Afwezig: /
Verontschuldigd: Elice Vanden Broucke

1 Agendapunten
Goedkeuring vorig verslag
Brief opnieuw maken

2 Vergadering
2.1 Goedkeuring vorig verslag
Zeer goed gedaan, enkele schoonheidsfoutjes maar die zijn te vermijden.
Maar we zijn zeer tevreden.

2.2 Brieven voor organisaties en scholen opnieuw maken
In plaats van eerst te bellen naar de scholen, hebben we samen de brief opnieuw gemaakt. We hebben de brief meer uitgebreid geschreven; we hebben ons project wat beter uitgelegd, waarover het project gaat, wie we zijn, waarom we dit project doen en wat de voorwaarden zijn.
We hebben dit in groep gedaan en niet in kleine groepjes zoals de vorige vergadering. Samen hebben we gebrainstormd om deze brief tot een goed einde te brengen.

3 Volgende vergadering
- Sponsors zoeken
- Eventueel naar sponsors gaan
- Brieven laten controleren door projectbegeleider
- Brieven versturen naar scholen en organisaties

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License