2 December 2008

Verslag vergadering project 02-12-08

Project: organiseren van een Indische kookavond
Datum: 14/10/08
Plaats: lokaal 108
Voorzitter: Sarah Vanhove
Verslaggever: Lotte Vermeersch
Projectbegeleider: Chris Carlier
Aanwezig: Sarah, Mieke, Laurens, Sharon, Elice, Eva, Hanne, Eline, Lotte en Kelly (later toegekomen)
Afwezig: /
Verontschuldigd: /

1 Agendapunten
- De sponsors contacteren
- De begroting verder uitwerken
- Brief opstellen voor Noord-Zuidraad

2 Vergadering
2.1 Goedkeuring vorig verslag
Er waren nog enkele opmerkingen over het verslag. Het was veel te uitgebreid geschreven, hier en daar konden er enkele zinnen samengevoegd worden. Anders was het wel goed.

2.2 Mail van KWB gekregen
De KWB heeft al een mail teruggestuurd. Volgende week maandag hebben zij bestuursvergadering en dan gaan ze onze uitnodiging voorleggen. Volgende week dinsdag kunnen we hen dan al contacteren.

2.3 De sponsors contacteren
Vandaag zijn Eva en Hanne naar de wereldwinkel geweest. De wereldwinkel kan niet sponsoren met geld omdat ze een VZW zijn. Maar we hebben een lijst met ingrediënten gekregen. De ingrediënten die wij zullen gebruiken, moeten we aankruisen. Zij zullen dat dan bespreken in hun raad.
Elice en Sharon zijn naar Kwikkopie geweest. Daar hebben ze het nummer gekregen van Siegfried Verbeke. Laurens heeft ondertussen al gebeld. Zij moeten weten hoeveel kopies van het receptenbundeltje we nodig hebben en dan kunnen zij overleggen.

Als de sponsors bevestigd hebben, dan kunnen we teruggaan met een sponsorformulier.
Sarah, Eline en Mieke hebben dat sponsorformulier vandaag gemaakt.

2.4 Recepten van Rie Vermeren
We hebben vandaag opnieuw een mail gestuurd naar Rie Vermeeren met de vraag om de recepten door te sturen. Mieke had een mail gekregen van Mieke Casteleyn met het juiste e-mailadres. Het vorige e-mailadres was niet correct.

2.5 Brief opstellen voor de Noord-Zuidraad
Elice, Sharon, Eva en Mieke zijn begonnen aan de brief voor de Noord-Zuidraad. Daarin geven we meer informatie over ons project.

2.6 Powerpoint maken voor als Broederlijk Delen op bezoek komt
Sarah, Eline, Kelly, Lotte en Hanne zijn al begonnen aan de powerpointpresentatie voor Broederlijk Delen. Daarin wordt uitgelegd hoever we al staan met ons project en waaraan we nog aan het werken zijn.

2.7 Gaan informeren bij de CM
Elice en Sharon zijn ook gaan informeren bij de CM om klein keukengerei te huren, gebruiken. Daar hebben ze ons doorverwezen naar immarent. Zij verhuren dat tegen een lage prijs en je mag ze vuil terugbrengen. Misschien kunnen we iets regelen om het gratis te mogen gebruiken als we het keukengerei afwassen.

3 Volgende vergadering
- Bellen naar de verschillende scholen en verenigingen
- verder werken aan de brief voor de Noord-Zuidraad
- verder werken aan de powerpoint voor Broederlijk Delen

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License