16 Oktober 2008

Verslag vergadering project 16-10-08

• Project: organiseren van een Indische kookavond
• Datum: 16/10/08
• Plaats: lokaal 108
• Voorzitter: Sarah Vanhove
• Verslaggever: Mieke Meersseman
• Projectbegeleider: Chris Carlier
• Aanwezig: Sarah, Kelly, Laurens, Sharon, Elice, Eva, Hanne, Eline, Lotte en Mieke
• Afwezig: /
• Verontschuldigd: /

1 Agendapunten
- Goedkeuring vorig verslag.
Opmerking: we vergaderen in lokaal 108 in plaats van lokaal 107.
- Bellen naar de directie van het Sint-Niklaasinstituut om een afspraak te maken.
- Informatie bespreken over de Noord-Zuidraad.
- Gesprek voorbereiden voor het bezoek aan Broederlijk Delen volgende week dinsdag.

2 Vergadering
Afspraak vastleggen met het Sint-Niklaasinstituut
Omdat de directie van het Sint-Niklaasinstituut dinsdag en woensdag niet aanwezig was, belde Kelly vandaag opnieuw. Dit keer was er wel iemand van de directie aanwezig. Hij zei dat we moeten bellen naar de technisch adviseur. De directie was wel al enthousiast over hun medewerking.
We hebben een nieuw telefoongesprek voorbereid naar de technisch adviseur, Kelly belde opnieuw. Volgende week woensdag (22 oktober) hebben we een afspraak tussen 17 uur en 18 uur in Sint-Niklaasinstituut met Matthijs Verhaeghe.
Een nadeel is wel dat de kostprijs voor het huren van de accommodatie 30 euro per uur is, we zullen onderhandelen om deze kostprijs te verminderen. We zullen ook op zoek moeten gaan naar sponsors.

Noord-Zuidraad
Hanne heeft informatie opgezocht over de Noord-Zuidraad. We hebben de informatie kort besproken.

Afspraak Broederlijk Delen
Dinsdag 21 oktober 2008 hebben we om 14 uur een afspraak met Broederlijk Delen. Vandaag hebben we dat gesprek voorbereid.
‘s Avonds gaan Sarah, Elice, Eline, Sharon en Kelly naar een voorstelling van de campagne van Broederlijk Delen.

Afspraak met Matthijs Verhaeghe
Woensdag 22 oktober 2008 gaan Lotte, Hanne, Eva, Laurens en Mieke naar het Sint-Niklaasinstituut voor de afspraak met Matthijs Verhaeghe.

3 Volgende vergadering
Dinsdag bezoeken we tijdens de projecturen de organisatie van Broederlijk Delen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License