14 Oktober 2008

Verslag vergadering project 14 oktober 2008

• Project: organiseren van een Indische kookavond
• Datum: 14/10/08
• Plaats: lokaal 108
• Voorzitter: Mieke Meersseman
• Verslaggever: Lotte Vermeersch
• Projectbegeleider: Chris Carlier
• Aanwezig: Sarah, Kelly, Mieke, Laurens, Sharon, Elice, Eva, Hanne, Eline en Lotte
• Afwezig: /
• Verontschuldigd: /

1 Agendapunten
- Informatie bespreken die we hebben opgezocht over India en Broederlijk Delen.
- Datum en plaats bespreken voor de Indische proefles van Rie Vermeren.
- Gesprek voorbereiden voor bezoek aan Broederlijk Delen volgende week dinsdag.

2 Vergadering
- Opgezochte informatie over India en Broederlijk Delen wordt besproken.
- De opgezochte informatie wordt verzameld in een bundeltje
→ Eva en Eline kijken daarvoor.
- De proefles van Rie Vermeren gaat door op dinsdag 18 november.
→ De proefles wordt bekostigd door Broederlijk Delen.
→ Wij moeten zelf op zoek gaan naar een geschikte locatie.
- Het voorstel voor een geschikte locatie was het Sint-Niklaasinstituut te Kortrijk.
→ Bellen naar een school om een afspraak te maken om de locatie en de beschikbaarheid ervan te bespreken.
→ Gesprek eerst volledig uitschrijven.
→ Er wordt vandaag nog gebeld.
→ Liefst een afspraak op donderdagnamiddag of vrijdagnamiddag.
- Mevrouw Carlier heeft contact opgenomen met Broederlijk Delen om nog meer informatie te weten te komen.
→ De website van Broederlijk Delen is heel interessant en uitgebreid, we moeten die zeker nog eens grondig bekijken.
→ De campagne 2009 van Broederlijk Delen moeten we ook goed kennen. Deze campagne start op 25 februari 2009.
→ Over India moeten we ook zeker iets weten. Daardoor kunnen we selectie maken voor het project Solidair Culinair.
→ De kookavonden moeten plaatsvinden van eind februari tot begin maart. We moeten er 3 organiseren, elk met een verschillende doelgroep. Zo kunnen de doelgroepen het zelf in hun eigen groep toepassen.
→ Volgende week dinsdagnamiddag hebben we een afspraak met Broederlijk Delen. ’s Avonds is er dan de prelude om 20u in Roeselare.
→ Voor de kookavonden zelf krijgen we geen geld van Broederlijk Delen. We moeten zelf op zoek naar sponsors, ook moeten we goed nadenken over de deelnameprijs en de ingrediënten zo efficiënt mogelijk kiezen. We moeten zeker nagaan welke subsidies we kunnen krijgen. Een tip hierbij is de
Noord-Zuidraad Kortrijk.
- Gesprek voorbereiden van volgende week.
→ De locatie bespreken met Broederlijk Delen.
→ De datums van de kookavonden vastleggen.
→ Vragen naar het aantal mensen per doelgroep.

3 Takenlijst
Eva Informatie over Broederlijk Delen verwerken in een bundel
Eline Informatie over India verwerken in een bundel
Mieke Bellen naar het Sint-Niklaasinstituut om een afspraak te maken
Hanne Informatie zoeken en informeren over Noord-Zuidraad Kortrijk
Sarah Gaan informeren bij de Noord-Zuidraad Harelbeke
Lotte Informeren over Solidair Culinair India

4 Volgende vergadering
- Datum: donderdag 16/10/08
- Plaats: lokaal 108
- Agendapunten volgende vergadering
→ Verdere voorbereiding gesprek Broederlijk Delen.
→ Kijken of locatie proefavond in orde is.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License