13 November 2008

Verslag vergadering project 13-11-08

Project: organiseren van Indische kookavonden
Datum: 13-11-08
Plaats: lokaal 108
Voorzitter: Eva Santens
Verslaggever: Kelly Vannieuwenhuyse
Projectbegeleider: Chris Carlier
Aanwezig: Lotte, Sharon, Eva, Hanne, Laurens, Kelly, Eline, Sarah, Mieke en Elice
Afwezig: /
Verontschuldigd: /

1 Agendapunten
- Goedkeuring vorig verslag
- Afspraak vastleggen met Liesbeth Verboven
- Brief opmaken om naar de scholen en verenigingen te versturen
- Tijdschema opstellen

2 Vergadering
2.1 Goedkeuring vorig verslag
Het vorig verslag werd goedgekeurd mits een paar kleine details die men over het hoofd heeft gezien. Er is gebruik gemaakt van een goede lay-out. Let op dt-fouten overbodige punten.

2.2 Afspraak vastleggen met Liesbeth Verboven
We waren van plan Liesbeth Verboven te contacteren. Er werd een voorbereiding opgesteld door Sharon en Elice zodat we moeilijkheden voorkomen eens we ze aan de lijn krijgen. Helaas was ze niet beschikbaar. Elice zou die middag nog eens opnieuw proberen. Meer informatie zullen we ontvangen op de vergadering.

2.3 Brief opmaken om naar de scholen en verenigingen te versturen
Laurens, Hanne, Eva en Kelly kregen de opdracht een brief op te stellen die we naar de scholen en verenigingen kunnen sturen. Daarin hebben we ons en het project voorgesteld, de bedoeling van het project uitgelegd en algemene informatie gegeven. Ook werd er gevraagd vroegtijdig iets te laten weten wat betreft hun aanwezigheid zodat we eventueel nog anderen kunnen contacteren. Na de verenigingen hebben we ook beslist welke scholen we zullen contacteren. Het zijn 10 scholen, waaronder 3 scholen voor buitengewoon onderwijs.

2.4 Tijdschema opstellen
Mieke, Sarah, Lotte en Eline hebben de opdracht om een tijdschema op te stellen zodat we precies weten wat er ons nog te doen staat n verhouding met hoeveel tijd we nog over hebben. Het tijdschema zal aan iedereen zo vlug mogelijk bezorgd worden.

2.5 Mathijs Verhaeghe contacteren
We hebben gebeld naar Mathijs Verhaeghe om de afspraak van 18 november met Rie Vermeren vast te leggen maar ook deze keer was de persoon in kwestie niet beschikbaar. Hanne zal in de namiddag nog eens meneer Verhaeghe proberen te contacteren. Meer informatie zullen we ontvangen op de volgende vergadering.

3. Volgende vergadering: 18/11/08
- Brieven voorleggen aan projectbegeleider
- Bellen naar scholen en verenigingen om een afspraak vast te leggen
- Extra blad opstellen met algemene informatie voor bij de brieven

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License